کتابخانه احادیث شیعه

عاقبت شرابخوارى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه شراب بنوشد تا چهل شب نمازى از او پذيرفته نشود و اگر دوباره نوشيد، از روزى كه نوشيده تا چهل شب ديگر نمازش مقبول نيفتد و اگر در خلال آن چهل روز بميرد و توبه نكرده باشد، خداوند در روز رستاخيز او را از زردابه بدن دوزخيان، بنوشاند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس شراب بنوشد در حالى كه مى داند حرام است ، خداوند او را از زردابه بدن دوزخيان، بنوشاند .
نمایش منبع
امام صادق از پدرانش عليهم السلام از امام على عليه السلام : دائم الخمر همچون بت پرست خدا را ديدار خواهد كرد . حجر بن عدي به آن حضرت عرض كرد : دائم الخمر كيست ؟ فرمود : كسى كه هرگاه شراب بيابد بنوشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه مستى آور بنوشد تا چهل شبانه روز نمازش پذيرفته نشود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461