کتابخانه احادیث شیعه

بهترين مكارم اخلاق

امام على عليه السلام : بهترين مكارم اخلاق ، ايثار است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بالاترين مرتبه بخشندگى و كرامت ، ايثار است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از خوبترين مكارم اخلاق ، دورى كردن از حرامهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از خوبترين مكارم اخلاق ، اشاعه كارهاى نيك است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوبترين مكارم اخلاق ، بخشندگى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين مكارم اخلاق ، گذشت توانا [بر انتقام ]است و بخشش كسى كه خود نيازمند است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گذشت، تاج مكارم اخلاق است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برآوردنِ آنچه [از حقوق ]لازم و واجب است ، از برترين مكارم اخلاق است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين كرم و بخشندگى اين است كه نعمت را [بر كسى] تمام كنى .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

الإعجابُ يَمنَعُ الازدِيادَ؛

خودپسندى و غرور، مانع پيشرفت و كمال است.

نهج البلاغه : حکمت 167

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459