کتابخانه احادیث شیعه

فرستادن بادها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بادها هشت نوعند چهار نوع آن عذاب است و چهار نوعش رحمت ، آن چهار كه عذابند اينهاست : طوفان ، بادهاى بسيار سردِ پُر سر و صدا ، بادهاى سوزان، و تندباد . و آن چهار كه رحمتند اينهاست : بادهاى پخش كننده ، بادهاى نويد دهنده ، بادهاى فرستنده (ابرزا) و بادهاى پراكنده كننده
خداوند بادهاى «فرستنده» را مى فرستد كه [اينها ]ابرها را به وجود مى آورند ، سپس بادهاى «نويد دهنده» را مى فرستد، كه ابرها را بارور مى سازند ، آن گاه بادهاى «پراكنده كننده» را مى فرستد كه ابرها را به حركت در مى آورند و ابرها مانند ماده شتر پُر شير، پُر باران مى شوند و سپس مى بارند و اينها ابرهاى بارور شده اند . سرانجام بادهاى پخش كننده را مى فرستد كه به وسيله آنها آنچه را كه بخواهد پراكنده مى كند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

أَلْمُـرُوَّةُ تَمْنَعُ مِنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ؛

مـــروّت، انسان را از هرگونه پستى باز مى ‏دارد.

ميزان الحكمة: ج9، ص110

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454