کتابخانه احادیث شیعه

آفرينش انسان از خاك

امام على عليه السلام : آيا اين انسان همان كسى نيست كه خداوند او را در تاريكيهاى زهدان و پرده هاى غلاف مانند آفريد ، از نطفه اى كه ريخته شد ··· آن گاه به او دلى حفظ كننده و زبانى گويا و چشمى بينا بخشيد تا بفهمد و عبرت گيرد و از زشت كاريها باز ايستد. اما چون قد راست كرد و به نهايت رشد خود رسيد، گردن فرازانه روى برگرداند .
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ الباقرُ عليه السلام ـ في قولهِ تعالى : «مِن نُطْفَةٍ أمْشاجٍ» .حديث ـ : ماءُ الرَّجلِ و ماءُ المرأةِ اخْتَلَطا جَميعا .حديث
امام باقر عليه السلام ـ درباره آيه «از نطفه اى آميخته» ـ فرمود : آب مرد و زن كه با هم آميخته شوند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : شگفت از بنده اى است كه مى پندارد خداوند بر بندگان خود پوشيده است، در حالى كه اثر آفرينش را در وجود خود، با تركيبى حيرت آور و پيوندى كه بر [انكارش] .حديث خط بطلان مى كشد ، مشاهده مى كند . به جان خودم سوگند! اگر در اين پديده هاى بزرگ مى انديشيدند، بي گمان اين تركيبِ روشن و تدبيرِ آشكار و پديد آمدن اشيايى كه نبوده اند و تغيير و تحوّل آنها از حالى به حالى ديگر و از ساختارى به ساختارى ديگر، آنها را به وجود آفريدگار رهنمون مى شد.
نمایش منبع
بحار الأنوار : امام صادق عليه السلام وقتى ابن ابى العوجاء نزد ايشان آمد فرمود : اى ابن ابى العوجاء ! آيا تو مخلوقى يا غير مخلوق؟ او گفت: غير مخلوق. امام فرمود: اگر مخلوق بودى چگونه بودى؟ ابن ابى العوجاء در جواب ماند و برخاست و بيرون رفت .
نمایش منبع
التوحيد : امام صادق عليه السلام در يكى از مناظره ها خطاب به ابن ابى العوجاء فرمود : آيا تو مخلوق هستى يا غير مخلوق ؟ عبد الكريم بن ابى العوجاء گفت : من غير مخلوق هستم . امام عليه السلام فرمود : به من بگو اگر مخلوق بودى چگونه وضعى داشتى ؟ عبد الكريم مدّت درازى خاموش ماند و جوابى نداد و در حالى كه با چوبى كه مقابلش بود بازى مى كرد مى گفت: دراز، پهن، گود ، كوتاه ، متحرّك ، ساكن ، همه اينها صفت مخلوق است. امام عليه السلام فرمود : اگر براى مخلوق صفاتى جز اينها نمى دانى، پس خودت را مخلوق بدان ؛ زيرا كه اين صفات را در خودت مى يابى.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام ـ در پاسخ به زنديقى كه پرسيد: دليل وجود خدا چيست ؟ ـ فرمود : من وقتى به جسم خود نگريستم و ديدم كه نمى توانم در قد و پهناى آن كم و زياد كنم و بديها (بيماريها) را از آن دور سازم و سود و منفعتى به آن برسانم، دريافتم كه اين ساختمان را معمار و سازنده اى است ؛ پس به وجود او اقرار كردم
افزون بر اين ، از مشاهده چرخش فلك به قدرت او ، و پديد آوردن ابرها و به حركت در آوردن بادها و حركت خورشيد و ماه و ستارگان و ديگر نشانه هاى متقنِ شگفت آور، پى بردم كه اين همه را مدبّر و پديد آورنده اى است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

اِذا هِبْتَ اَمْرا فَقَعْ فيهِ فَاِنَّ شِدَّةَ تَوَقّيهِ اَعْظَمُ مِمّا تَخافُ مِنْهُ؛

هرگاه از كارى هراس و بيم داشتى، خود را در آغوش همان كار بيفكن، چرا كه سختى پرهيز و هراس، بزرگتر از خود آن چيزى است كه از آن مى‏ ترسى.

نهج البلاغه، حكمت 175

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461