کتابخانه احادیث شیعه

علامت مخلص

معانى الأخبار : جبرئيل عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال پيامبر صلى الله عليه و آله از تفسير اخلاص ـ گفت : مخلِص كسى است كه از مردم هيچ نخواهد، تا خود بدان دست يابد و هرگاه بدان دست يافت خشنود شود و هرگاه چيزى نزدش باقى ماند، آن را [به ديگران ]بخشد ؛ زيرا كسى كه از مخلوق چيزى نخواهد، به عبوديت براى خداوند عزّ و جلّ اقرار كرده است و چون به نياز خود رسيد و خشنود گشت، از خدا خشنود شده و خداوند تبارك و تعالى نيز از او خشنود است و هرگاه [آنچه برايش باقى مانده ]به خاطر خداوند عزّ و جلّ ببخشد، به مرتبه اعتماد بر پروردگارش عزّ و جلّ رسيده است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نشانه مخلص چهار چيز است : قلبى سليم دارد ، اعضا و جوارحش تسليمند، خيرش [به ديگران ]مى رسد و از بدى كردن خوددار است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه ظاهر و باطنش و كردار و گفتارش يكى باشد، امانت را پرداخته و عبادت را خالص كرده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پارسايى ، خوى مخلصان است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند ··· روزه را واجب كرد تا اخلاص بندگان را بيازمايد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام : :

يَعيشُ النّاسُ بِاِحْسانِهِمْ اَكْثَرَ مِمّا يَعيشونَ بِاَعْمارِهِمْ وَ يَموتون بِذُنوبِهِمْ اَكْثَرَ مِمّا يَموتونَ بِآجالِهِمْ؛

مردم، بيشتر از آن‏كه با عمر خود زندگى كنند، با احسان و نيكوكارى خود زندگى مى‏ كنند و بيشتر از آن‏كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مى‏ ميرند.

دعوات الراوندى: ص 291، ح 33

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459