کتابخانه احادیث شیعه

حمّام

امام على عليه السلام : نيكو خانه اى است حمام : هم يادآور آتش [دوزخ] است، و هم چرك را مى برد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سه چيز انسان را فربه مى كند و سه چيز لاغر مى سازد. آن سه كه فربه مى كند : حمام رفتن مداوم ، استشمام بوى خوش و پوشيدن لباس نرم است ؛ و آن سه كه لاغر مى كند : خوردن زياد تخم مرغ ، ماهى و خرماى نارس است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سه چيز بدن را خراب مى كند و حتّى كشنده است : خوردن آبگوشت شب مانده ، حمام رفتن با شكم پر، و نزديكى كردن با زنان سالخورده .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : زمانى حمام برو كه در معده ات اندك چيزى كه حرارت آن را فرو نشاند، وجود داشته باشد . اين براى تقويت بدن تو بهتر است . با شكم پر نيز حمام نرو .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : يك روز در ميان حمام رفتن انسان را چاق مى كند و هر روز حمام رفتن چربى گرده ها را آب مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام : :

يَعيشُ النّاسُ بِاِحْسانِهِمْ اَكْثَرَ مِمّا يَعيشونَ بِاَعْمارِهِمْ وَ يَموتون بِذُنوبِهِمْ اَكْثَرَ مِمّا يَموتونَ بِآجالِهِمْ؛

مردم، بيشتر از آن‏كه با عمر خود زندگى كنند، با احسان و نيكوكارى خود زندگى مى‏ كنند و بيشتر از آن‏كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مى‏ ميرند.

دعوات الراوندى: ص 291، ح 33

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459