کتابخانه احادیث شیعه

بردبارى و دانش

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سوگند به آن كه جانم در دست اوست، چيزى با چيزى جمع نشد كه بهتر از جمع علم و حلم باشد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ گاه چيزى به چيزى ديگر افزوده نشد كه بهتر و زيبنده تر از افزوده شدن بردبارى به دانش باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، تا با بردبارى قرين نشود، هرگز به بار ننشيند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، ريشه بردبارى است ؛ [و ]بردبارى زيور دانش .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : بردبارى، جامه دانشمند است؛ پس هرگز خود را از اين جامه برهنه مساز .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هرگز دو چيز با هم آميخته نشدند كه بهتر از آميخته شدن دانش و بردبارى باشند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بر تو باد بردبارى، كه آن ركن دانش است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مؤمن در دين خود قوى است ··· و دانش را با بردبارى در آميخته است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461