کتابخانه احادیث شیعه

ثمرات بردبارى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از بردبارى است : آراسته شدن به خوبيها ، همنشينى با نيكان ، ارجمند شدن ، عزيز گشتن ، رغبت به نيكى ، نزديك شدنِ بردبار به درجات عالى ، گذشت، آرامش و تأنّى ، احسان و خاموشى و اين است آنچه براى خردمند با بردباريش حاصل شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه بردبار باشد، آقايى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : صلح و آشتى، ميوه بردبارى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بردبارى، زينت دانش است و ريشه صلح و آشتى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آن كه در برابر دشمنش بردبارى نشان دهد بر او پيروز شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بردبارى، آتش خشم را فرو مى نشاند و تندى، شعله آن را فروزان مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نخستين عوضى كه بردبار از اين خصلت خود مى گيرد، اين است كه مردم در برابر نادان به يارى او بر مى خيزند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آن كه در برابر تو، از بردبارى مدد جويد، بر تو چيره شود و برترى يابد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با بردبارى است كه ياران زياد مى شوند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بردبارى كردن در برابر نادان، ياران انسان را بر ضد نادان زياد مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بردبارى كردن در اوج خشم، آدمى را از خشم [خداى] جبّار در امان مى دارد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه بردبار باشد، پيروز مى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بردبارى، بهترين ياور است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461