کتابخانه احادیث شیعه

لزوم حقّ شناسى متقابل

امام على عليه السلام : كسى كه براى تو حقّ قائل است ، كوچك باشد يا بزرگ ، وضيع باشد يا شريف ، تو نيز براى او حقّ قائل شو .
نمایش منبع
الاختصاص : امام صادق عليه السلام فرمود : اگر كسى حقّ ديگرى را رعايت كند، بى آن كه آن ديگرى حقّ او را بگزارد، چنان است كه وى را پرستيده باشد، نه خدا را . و فرمود : تو خود به برادرت خدمت كن ؛ اما اگر او از تو خدمتكارى خواست، هرگز اين كار را نكن. راوى مى گويد : به امام عرض شد : كسى كه براى من حقّ نمى شناسد برايش حقّى قائل باشم؟ فرمود: نه ، هيچ احترامى هم برايش قائل نشو .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461