کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

خوبى كردن به كسى كه بدىكرده است

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به كسى كه در حقّ تو بدى كرده است ، خوبى كن .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوبى كردن تو به دشمنان و بد خواهانت از بدى كردنت به آنها در ايشان مؤثرتر است و موجب اصلاح آنان مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به آن كه بد كرده است خوبى كن، تا مالكش شوى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با كردار نيك خود ، بدكردار را اصلاح كن و با گفتار خوش و زيبايت، به خير و خوبى راهنمايى كن .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيكى كردن به بدى كننده، نيكوترين احسان است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيكى كردن به آن كه بدى كرده است، دشمن را به آشتى كشاند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پاداش نعمتى را كه به تو داده شده، نيكى كردن به كسى قرار ده كه در حقّ تو بدى كرده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آمرزش را به دست نياورد، مگر كسى كه بدى را با نيكى پاسخ دهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مبادا قدرتِ برادرت بر بدى كردن با تو، بيشتر از قدرتِ تو بر خوبى كردن به او باشد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461