کتابخانه احادیث شیعه

9 ـ يارى جستن از خدا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : جمله «لا حول و لا قوّة الاّ باللّه » نود و نه درد را شفا مى دهد كه ساده ترين آنها اندوه است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ذكر «لا حول و لا قوّة الاّ باللّه ، لا ملجأ و لا منجى من اللّه الاّ اليه (هيچ دگرگونى و نيرويى مگر به اتّكاى خدا نيست و پناه و گريزى از خدا جز به سوى او نيست)» امّت مرا از غم و اندوه در امان مى دارد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه زياد استغفار كند، خداوند گره غمهاى او را بگشايد و از هر تنگنايى بيرونش برد و از جايى كه گمان نمى برد، روزيش رساند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر گاه بيتابى شدّت گرفت، بايد به خدا پناه بُرد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هرگاه از سوى حاكمان، يا ديگران اندوهى به تو رسيد، ذِكر «لا حول و لا قوّة الاّ باللّه (هيچ قوّت و قدرتى مگر به اتّكاى خدا نيست)» را فراوان بگو ؛ كه آن كليد گشايش است و گنجى از گنجهاى بهشت.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هرگاه غمها بر تو فرود آمد، بر تو باد گفتن ذِكر «لا حول و لا قوّة الاّ باللّه » .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : بدان كه خداوند ··· از غمزدگان به اندازه غم و اندوهشان گرهِ غم نگشود، بلكه به اندازه مهر و رأفت خود غمشان را زدود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

خِلطَةُ أبناءِ الدُّنيا تَشينُ الدِّينَ، و تُضعِفُ اليَقينَ؛

معاشرت با دنياپرستان دين را عيبناك و يقين را سست مى‏ كند.

غرر الحكم : ح5072

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459