کتابخانه احادیث شیعه

گوناگون

امام على عليه السلام : مبادا كارى كنى كه آزاده اى را از تو گريزان كند ، يا قدر تو را بكاهد ، يا شرّ و بدى برايت به بار آورد ، يا در روز رستاخيز، بار گناهى بر دوشت كشى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با نيكى، آزاده به بندگى درآيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين نيكى آن است كه به آزادگان برسد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گاه باشد كه در حقّ آزاده ستم شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آزادگان شايسته پاداشى جز احترام و بزرگداشت نباشند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آن كه مردم را به وحشت اندازد، از آزادگى بدور است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين گنجها، احسانى است كه به آزادگان سپرده مى شود و دانشى است كه نيكان فرا مى گيرند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر گاه [بنده اى را] مالك شدى آزاد كن .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آيا آزاد مردى نيست كه اين خرده غذاى لا به لاى دندانها (دنيا) را براى اهلش وا گذارد ؟ بدانيد كه جانْ بهاى شما جز بهشت نيست ؛ پس آن را جز به بهشت مفروشيد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461