کتابخانه احادیث شیعه

آنچه آزادگى مى آورد

امام على عليه السلام : هركه خواهشهاى نفس را فرو گذارد، آزاده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آن كه خود را خريد و آزاد ساخت، همچون كسى نيست كه خويش را فروخت و اسير ساخت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بنده قانع، آزاد است و آزاد طمعكار ، بنده .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه به دنيا پشت كند، خويش را آزاد كرده و پروردگار خود را خشنود ساخته است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا سراى گذر است و مردم در آن دو دسته اند : مردى كه خود را فروخت و اسير كرد، و مردى كه خويش را خريد و آزاد ساخت .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : ديندار ··· خواهشها را كنار گذاشت و آزاده شد .
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : چه سودى مى برد آن كه خود را به همه آنچه در دنياست بفروشد و سپس آنچه را به بهاى نفس خويش خريده است، براى ديگران به ارث گذارد ؟ چنين كسى خود را تباه كرده است . خوشا به حال كسى كه جان خويش را برهاند و آن را بر همه دنيا برگزيند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام جواد عليه‏ السلام : :

لاتَكُنْ وَليّا لِلّهِ فىِ الْعَلانِيّةِ، عَـدُوّا لَهُ فِى السِّـرِ؛

اينگونه مباش كه در ظاهر با خدا دوستى كنى و در پنـهانى دشـمنى!

بحار الانوار: ج78 ، ص365

چهل حدیث « گهرهای تقوی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454