کتابخانه احادیث شیعه

آرزو و اجل

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :آدم عليه السلام پيش از آن كه مرتكب گناه شود اجلش در برابر ديدگان او بود و آرزويش پشت سرش. اما چون گناه ورزيد خداوند آرزويش را جلو چشم او نهاد و اجلش را پشت سرش. اين است كه آدمى تا دم مرگ همچنان آرزو دارد.
نمایش منبع
تنبيه الخواطر :روايت شده كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله سه قطعه چوب برداشت و يكى را در مقابل خود در زمين فرو برد و ديگرى را در كنار آن و سومى را دورتر قرار داد، آنگاه فرمود: آيا مى دانيد اينها چيست؟ گفتند: خدا و پيامبرش بهتر مى دانند. فرمود: اين انسان است، اين اجل و آن ديگرى آرزوست كه آدميزاده به دنبالش مى رود، اما اجل در مى رسد و او به آرزو نمى رسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اگر انسان اجل و سرعت آن را [به سوى خود ]مى ديد، آرزو را دشمن مى داشت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كه فردا را از عمر خود بشمارد، مرگ را در جايگاه شايسته اش ننشانده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كه زمام خويش را به دست آرزو بسپارد، با اجل خود به سر درمى آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آرزو، اجل را از ياد انسان مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آرزو، حجاب اجل است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آرزو، عمل را تباه مى كند و عمر را ضايع مى سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :راست ترين چيز، اجل (مرگ) است. دروغترين چيز، آرزوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نزديكترين چيز [به انسان ]اجل (مرگ) است. دورترين چيز آرزوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اجل، درو كننده آرزوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اجل، آرزو را رسوا مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :من با آرزوى خود در ستيزم و چشم به راه اجل خويشم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نفْس از آرزو تهى نمى شود مگر زمانى كه اجل سر رسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :انسان در آستان رسيدن به آرزوى خويش است كه [ناگهان] فرا رسيدن اجل، مانع رسيدنش مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت آرزو، اجل است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هان! شما در روزگار آرزويى هستيد كه اجل در پى آن است. پس هر كه در روزگار آرزومندى، پيش از در رسيدن اجلش، كار كند، عملش به حال او سودمند مى افتد و اجلش به او زيان نمى رساند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كس به دورترين آرزوى خود برسد ، بايد در انتظار نزديكترين اجل خود باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :چه نزديك است اجل به آرزو.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هرگاه به نهايت آرزوهاى خود رسيديد، به ياد شبيخون اجل باشيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هرگاه اجلها فرا رسند، آرزوها رسوا مى شوند.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام :اگر اجلها (مدت عمرها) معلوم شود آرزوها رسوا مى شوند.
نمایش منبع
حدیث روز

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

إنَّ فاطِمةَ بَضعَةٌ مِنّي و هِىَ نورُ عَيني و ثَمَرَةُ فُؤادي؛ يَسوؤُني ما ساءَها و يَسُرُّني ما سَرَّها و إنَّها أوَّلُ مَن يَلحَقُني مِن أهلِ بَيتي

فاطمه پاره تن من و روشنى ديده و ميوه دل من است. آنچه او را ناراحت كند مرا ناراحت مى ‏كند و آنچه شادش كند، مرا شاد مى‏ كند؛ او نخستين نفر از اهل‏بيت من است كه به من مى‏ پيوندد

الأمالى ، صدوق ، ص 575

چهل حديث « گهرهاى فاطمى » سلام الله علیها

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3484