کتابخانه احادیث شیعه

146. اَمن ترين پناهگاه

پروردگارا! از وسوسه هاى شياطين به تو پناه مى برم و از حضور آنها در زندگيم به تو پناه مى آورم.
نمایش منبع
شيطان تا آنگاه كه انسان مراقب نمازهاى پنجگانه اش است، از او مى ترسد و چون نمازهايش را تباه كرد بر او جرأت پيدا مى كند و او را در گناهان بزرگ فرو مى برد.
نمایش منبع
خانه اى كه در آن قرآن خوانده نمى شود و از خدا ياد نمى گردد، بركتش كم شده، فرشتگان آن را ترك مى كنند و شياطين در آن حضور مى يابند.
نمایش منبع
وقتى كه ميان دو نفر مسلمان، قهر و جدايى به وجود آيد، شيطان بسيار خوشحال مى شود، اما همين كه با يكديگر آشتى كنند، زانوهايش مى لرزد و بندبند وجودش پاره مى شود و فرياد مى زند: اى واى بر من كه به سبب اين آشتى، هلاك شدم.
نمایش منبع
هم نشينى با هوسرانان، باعث از ياد رفتن ايمان و حاضر شدن شيطان است.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : :

يا أبا ذرٍّ، هِمَّ بالحَسَنَةِ وإن لَم تَعمَلْها، لِكَيلا تُكتَبَ مِن الغافِلينَ؛

اى ابوذر! قصد كار نيك كن هرچند انجامش ندهى، تا از غافلان نوشته نشوى.

مكارم الأخلاق :ج 2 ، ص 378 ، ح2661

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454