کتابخانه احادیث شیعه

146. اَمن ترين پناهگاه

پروردگارا! از وسوسه هاى شياطين به تو پناه مى برم و از حضور آنها در زندگيم به تو پناه مى آورم.
نمایش منبع
شيطان تا آنگاه كه انسان مراقب نمازهاى پنجگانه اش است، از او مى ترسد و چون نمازهايش را تباه كرد بر او جرأت پيدا مى كند و او را در گناهان بزرگ فرو مى برد.
نمایش منبع
خانه اى كه در آن قرآن خوانده نمى شود و از خدا ياد نمى گردد، بركتش كم شده، فرشتگان آن را ترك مى كنند و شياطين در آن حضور مى يابند.
نمایش منبع
وقتى كه ميان دو نفر مسلمان، قهر و جدايى به وجود آيد، شيطان بسيار خوشحال مى شود، اما همين كه با يكديگر آشتى كنند، زانوهايش مى لرزد و بندبند وجودش پاره مى شود و فرياد مى زند: اى واى بر من كه به سبب اين آشتى، هلاك شدم.
نمایش منبع
هم نشينى با هوسرانان، باعث از ياد رفتن ايمان و حاضر شدن شيطان است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه ‏السلام :

لَيسَ الحِميةُ أن ‏تَدَعَ الشيءَ أصلاً لاتَأكُلَهُ، ولكنَّ الحِميَةَ أن تَأكُلَ مِنَ الشيءِ وتُخَفِّفَ؛

پرهيز اين نيست كه چيزى را اصلاً نخورى، بلكه پرهيز آن است كه از هر چيزى سبُك بخورى.

کافی : ج8 ، ص291 ، ح443

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465