کتابخانه احادیث شیعه

120. رنج بى گنج

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! صدقات (كارهاى خير) خود را با منّت و آزار، باطل نسازيد. مانند كسى كه مال خود را براى خودنمايى به مردم انفاق مى كند و به خدا و روز رستاخيز ايمان ندارد ... .
نمایش منبع
خدايا! به دست من براى مردم خير و نيكى جارى ساز و آن را با منّت گذارى من تباه مكن و مرا اخلاق والا عطا فرما و از فخرفروشى نگاه دار.
نمایش منبع
هر كار نيكى صدقه است و هر چيزى كه به وسيله آن آبروى كسى حفظ شود براى او صدقه نوشته مى شود.
نمایش منبع
هوا كه تاريك مى شد و پاسى از شب مى گذشت، امام صادق عليه السلام انبانى پر از نان و گوشت، و دِرهم بر مى داشتند و آن را بر دوش خود مى نهادند و براى نيازمندان مدينه مى بردند و در ميانشان تقسيم مى كردند و آنها او را نمى شناختند. وقتى حضرت عليه السلام در گذشتند، ديگر از آن كمك ها خبرى نشد. در نتيجه فهميدند كه آن مرد، امام صادق عليه السلام بوده است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469