کتابخانه احادیث شیعه

115. سپرى در مقابل آتش

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! (با امر به خانواده خود به آنچه خدا دوست دارد و نهى از آنچه خدا نمى پسندد)، خود و خانواده خويش را از آتشى كه هيزم آن انسان ها و سنگ هاست، نگه داريد. آتشى كه فرشتگانى بر آن گمارده شده كه خشن و سختگيرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمى كنند و آنچه را فرمان داده شده اند اجرا مى نمايند.
نمایش منبع
هرگاه خداوند براى خانواده اى خير بخواهد، آنان را در دين دانا مى كند، كوچك ترها بزرگ ترهايشان را احترام مى نمايند، مدارا در زندگى و ميانه روى در خرج كردن را روزيشان مى نمايد و به عيوبشان آگاهشان مى سازد، تا آنها را برطرف كنند و اگر براى آنان جز اين بخواهد، به خودشان واگذارشان مى نمايد.
نمایش منبع
حقّ فرزند تو آن است كه بدانى او از توست و در اين جهان در نيك و بدِ خويش وابسته به توست و با تو نسبت به پرورش دادن خوب و راهنمايى كردن او به راه پروردگارش و يارى رساندن به او در اطاعت خداوند، هم درباره خودت و هم حق او، مسئول هستى و براساس اين مسئوليت پاداش مى گيرى و كيفر مى بينى، پس در كار فرزند همچون كسى عمل كن كه كارش را در اين دنيا به حسن اثر خويش آراسته مى كند و تو به سبب حسن رابطه ميان خود و او، سرپرستىِ خوبى كه از او كرده اى و نتيجه الهى كه از او گرفته اى، نزد پروردگار خويش معذور باشى و هيچ نيرو و توانى جز به خداوند نيست.
نمایش منبع
مؤمن، همواره خانواده خود را از دانش و تربيت شايسته بهره مند مى سازد تا همه آنان را وارد بهشت كند.
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله اين آيه را تلاوت فرمودند: «خود و خانواده تان را از آتش دوزخ حفظ كنيد»، گفتند: اى رسول خدا! چگونه خانواده مان را از آتش دوزخ حفظ كنيم؟ فرمودند: به آنچه خدا دوست دارد امرشان كنيد و از آنچه خدا نمى پسندد، نهيشان نمائيد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام : :

اِنَّ مَعَ اْلاِسْرافِ قِلَّةُ الْبَرَكَةِ؛

همانا اسراف با كمى بركت همراه است.

وسائل الشيعه: ج 15، ص 261

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469