کتابخانه احادیث شیعه

96. چشم بسته قبول نكنيد

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اگر شخص فاسقى براى شما خبرى آورد، درباره آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان شويد.
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه به خاطر بدگمانيش، به كسى اعتماد نمى كند و به خاطر كردار بدش، كسى به او اعتماد نمى نمايد.
نمایش منبع
خداوند! زبان را عذابى دهد كه هيچ يك از اعضاى ديگر را چنان عذابى ندهد. زبان گويد: اى پروردگار! مرا عذابى دادى كه هيچ چيز را چنان عذاب ندادى؟! در پاسخش گفته شود: سخنى از تو بيرون آمد و به شرق و غرب زمين رسيد و به واسطه آن خونى به ناحقّ ريخته شد و مالى به غارت رفت و ناموسى هتك شد.
نمایش منبع
از بزرگ ترين جادو، سخن چينى است؛ زيرا با سخن چينى، ميان دوستان جدايى مى افتد، دوستان يكدل با هم دشمن مى شوند، به واسطه آن خون ها ريخته مى شود، خانه ها ويران مى گردد و پرده ها دريده مى شود. سخن چين، بدترين كسى است كه روى زمين راه مى رود.
نمایش منبع
درباره خويشان و افراد تحت حمايتت، سخن كسى را كه خداوند، بهشت را بر او حرام كرده و جايگاهش را دوزخ قرار داده نپذير؛ زيرا كه سخن چين، شهادت دروغ مى دهد و در دشمنى افكندن ميان مردم، شريك شيطان است.
نمایش منبع
حدیث روز 

فاطمه زهرا عليهاالسلام :

مَن أصعَدَ إلى اللّه‏ِ خالصَ عبادَتِهِ أهبَطَ اللّه‏ُ عزّوجلّ له أفضَلَ مَصلَحَتِه

هر كه عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عز و جل بهترين چيزى را كه به صلاح اوست برايش فرو فرستد

تنبيه الخواطر : ج2 ، ص108

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3464