کتابخانه احادیث شیعه

69. ميوه اطاعت خدا، بهشت است

آيا گمان كرديد كه شما را بيهوده آفريده ايم و به سوى ما بازگردانده نمى شويد؟!
نمایش منبع
به تقوا، فرمان داده شده ايد و براى نيكوكارى و اطاعت از خدا، آفريده شده ايد.
نمایش منبع
در پاسخ سؤال زنديقى كه از ايشان پرسيد: چرا خداوند، خلايق را آفريد با آن كه به آنها نياز ندارد و ناچار نبوده آنها را بيافريند و شايسته او هم نيست كه ما را به بازيچه آفريده باشد؟ امام صادق عليه السلامفرمودند: آنها را آفريد تا حكمتش را آشكار و علمش را عملى كند و تدبيرش را به انجام رساند.
نمایش منبع
دنيا و هوس هاى آن تو را سرگرم نكند؛ زيرا خداوند متعال مى فرمايد: «آيا گمان كرديد كه شما را بيهوده آفريده ايم و به سوى ما باز گردانده نمى شويد»؟!
نمایش منبع
خداوند، بندگانش را بيهوده نيافريده و پوچ رها نكرده، بلكه آنان را براى آشكار كردن قدرت خود و موظّف كردنشان به طاعت خود، آفريده است ... تا آنان را نفع بخشد و به نعمت (بهشت) جاويدان برساند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام رضا عليه ‏السلام : :

مَن لم يَقدِرْ على ما يُكَفِّرُ بهِ‏ ذُنوبَهُ فَلْيُكثِرْ مِنَ الصَّلاةِ على محمّدٍ وآلِهِ فإنّها تَهدِمُ الذُّنوبَ هَدماً؛

هر كه نمى‏ تواند كارى كند كه به سبب آن گناهانش زدوده شود بر محمّد و خاندان او بسيار درود فرستد؛ زيرا صلوات گناهان را ريشه كن مى ‏كند.

الأمالي للصدوق: 131/123

چهل حدیث « روزه »

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3458