کتابخانه احادیث شیعه

66. تقوا، دريچه علم

تقواى الهى پيشه كنيد. خداوند، به شما تعليم مى دهد، كه او به همه چيز داناست.
نمایش منبع
تمام تقوا اين است كه آنچه را نمى دانى، بياموزى و بدانچه مى دانى، عمل كنى.
نمایش منبع
آن كس كه حوادث عبرت آموز روزگار را به چشم ببيند و از آن پند پذيرد، تقوا، او را از آلوده شدن به كارهاى شبهه ناك باز مى دارد.
نمایش منبع
تقواپيشگان، از كار كمِ خود راضى نيستند و كارهاى زياد خود را، بسيار نمى شمارند، در نتيجه، خودشان را زير سؤال برده و محاكمه مى كنند و از كردار خود بيمناك اند.
نمایش منبع
علم، حيات اسلام و تكيه گاه ايمان است و هر كس علمى بياموزد، خداوند، پاداش او را تمام گرداند و هر كس بياموزد و عمل كند، خداوند، تعليم دهد به او آنچه را كه نمى داند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه ‏السلام :

لَيسَ الحِميةُ أن ‏تَدَعَ الشيءَ أصلاً لاتَأكُلَهُ، ولكنَّ الحِميَةَ أن تَأكُلَ مِنَ الشيءِ وتُخَفِّفَ؛

پرهيز اين نيست كه چيزى را اصلاً نخورى، بلكه پرهيز آن است كه از هر چيزى سبُك بخورى.

کافی : ج8 ، ص291 ، ح443

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465