کتابخانه احادیث شیعه

40. برخيز

خداوند، مجاهدان (كوشا) را بر نشستگان (بى تلاش)، به اجر عظيمى برترى داده است.
نمایش منبع
برترين جهاد آن است كه انسان روز خود را آغاز كند در حالى كه در انديشه ستم كردن به احدى نباشد.
نمایش منبع
در حقيقت، خداوند، جهاد را واجب گردانيد و آن را بزرگ داشت و مايه پيروزى و ياور خود قرارش داد. به خدا سوگند! كار دنيا و دين، جز با جهاد درست نمى شود.
نمایش منبع
با هوا و هوس خود، جهاد كن، بر خشمت، مسلّط شو و با عادت هاى بد خود، مخالفت كن؛ تا نفست پاكيزه شود، عقلت به كمال برسد و از پاداش پروردگارت بهره كامل ببرى.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462