کتابخانه احادیث شیعه

29. دنيا، مزرعه آخرت است

خداوند، هيچ كس را جز به قدر توانايى اش تكليف نمى كند، (انسان) هر كار (نيكى) انجام دهد به سود خود اوست و هر كار (بدى) انجام دهد به زيان خود كرده است.
نمایش منبع
خداوند، از چيزى نهى نكرد، جز اين كه مى داند، بنده، توان ترك آن را دارد و به چيزى امر نكرد، جز اين كه مى داند، بنده، توان انجام آن را دارد؛ زيرا جُور و سرگرمى و ستم و تكليف كردن بندگان به آنچه توانش را ندارند، از صفات خداوند نيستند.
نمایش منبع
هيچ نيكوكار و بدكارى نيست، مگر اين كه در روز قيامت، خودش را سرزنش مى كند. اگر خيرى انجام داده باشد، مى گويد: چرا به آن نيفزودم و اگر شرّى مرتكب شده باشد، مى گويد: اى كاش! مرتكب نمى شدم.
نمایش منبع
هر كس يكى از اين كارها را به درگاه خدا ببرد، خداوند، بهشت را براى او واجب مى گرداند: انفاق در تنگدستى، گشاده رويى با همگان و رفتار منصفانه.
نمایش منبع
هر كس از خطاها درگذرد، خدايش از او درگذرد و هر كس گذشت كند، خدا نيز از او گذشت كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام رضا عليه ‏السلام : :

اَلصَّغائِرُ مِنَ الذُّنـُوبِ طُـرُقٌ اِلَى الْكَبائِرِ ومَنْ لَمْ يَخَفِ اللّه‏َ فِى ‏الْقَليلِ، لَمْ يَخَفْهُ فِى‏ الْكَثيرِ؛

گناهان كوچك، راهى به سوى گناهان كبيره است. هر كس كـه در گنـاهان كوچـك از خــدا نترسـد، در مورد گناهان بزرگ و بسيار هم از او نمى‏ ترسد.

مسند الامام الرضا عليه ‏السلام: ج 1، ص 290

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3457