کتابخانه احادیث شیعه

29. دنيا، مزرعه آخرت است

خداوند، هيچ كس را جز به قدر توانايى اش تكليف نمى كند، (انسان) هر كار (نيكى) انجام دهد به سود خود اوست و هر كار (بدى) انجام دهد به زيان خود كرده است.
نمایش منبع
خداوند، از چيزى نهى نكرد، جز اين كه مى داند، بنده، توان ترك آن را دارد و به چيزى امر نكرد، جز اين كه مى داند، بنده، توان انجام آن را دارد؛ زيرا جُور و سرگرمى و ستم و تكليف كردن بندگان به آنچه توانش را ندارند، از صفات خداوند نيستند.
نمایش منبع
هيچ نيكوكار و بدكارى نيست، مگر اين كه در روز قيامت، خودش را سرزنش مى كند. اگر خيرى انجام داده باشد، مى گويد: چرا به آن نيفزودم و اگر شرّى مرتكب شده باشد، مى گويد: اى كاش! مرتكب نمى شدم.
نمایش منبع
هر كس يكى از اين كارها را به درگاه خدا ببرد، خداوند، بهشت را براى او واجب مى گرداند: انفاق در تنگدستى، گشاده رويى با همگان و رفتار منصفانه.
نمایش منبع
هر كس از خطاها درگذرد، خدايش از او درگذرد و هر كس گذشت كند، خدا نيز از او گذشت كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

ما ابتَلَى اللّه‏ُ أحَدا بمِثلِ الإملاءِ لَهُ؛

خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش نكرده است.

نهج البلاغه، حكمت 116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461