کتابخانه احادیث شیعه

27. سازنده مى داند

ما انسان را آفريديم و وسوسه هاى نفس او را مى دانيم، ما از شاه رگ او، به او نزديك تريم.
نمایش منبع
خداوند، به راز درون رازداران و پچ پچ نجواكنندگان و گمان هايى كه در دل ها مى گذرد و تصميم هاى قطعى شده، آگاه است.
نمایش منبع
علم خداوند، به درون ناپيداى پوشيده ها، نفوذ مى كند و بر باورهاى پيچيده درون ها، احاطه دارد.
نمایش منبع
هيچ عملى از اعمال بندگان خدا، بر او پوشيده نيست؛ نه نگاه خيره اى، نه تكرار كلمه اى، نه نزديك شدن به تپه اى و نه برداشتن قدمى در شبى تيره و ظلمتى آرام.
نمایش منبع
خداوند، همواره به هر آنچه هست، آگاه است. بنا بر اين، علم او به اشيا پيش از بودنشان، مانند علم او به آنها بعد از پديد آمدنشان است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام رضا عليه ‏السلام : :

مَن لم يَقدِرْ على ما يُكَفِّرُ بهِ‏ ذُنوبَهُ فَلْيُكثِرْ مِنَ الصَّلاةِ على محمّدٍ وآلِهِ فإنّها تَهدِمُ الذُّنوبَ هَدماً؛

هر كه نمى‏ تواند كارى كند كه به سبب آن گناهانش زدوده شود بر محمّد و خاندان او بسيار درود فرستد؛ زيرا صلوات گناهان را ريشه كن مى ‏كند.

الأمالي للصدوق: 131/123

چهل حدیث « روزه »

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3458