کتابخانه احادیث شیعه

گزينش و نظارت

پـس از سـپـاهـيـان خـود كـسـى را بـگـمـار كـه خـيـرخـواهـى او بـراى خـدا و رسول و امام تو بيشتر باشد و دامن او پاكتر. سپس در كارهاى آنان چنان بينديش كه پدر و مادر درباره فرزند خويش مى نگرند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461