کتابخانه احادیث شیعه

آداب پرستش

چـنـگ زن بـه آن كـس كـه تـو را آفـريـد و روزى داد و انـدام زيـبـايـت را مـتـعـادل سـاخـت . بـايـد پـرسـتـش و بـندگيت براى او و روى آوردنت به سوى او و ترست از او باشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462