کتابخانه احادیث شیعه

مرد ميدان حكومت

تـنـهـا كـسـى فـرمـان خـداى را بـر پـا مـى دارد كـه : [در اقـامه حق ] مدارا نمى كند و خود را [در مقابل ستمكاران ] خوار نمى سازد و در مال مردم طمع نمى ورزد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462