کتابخانه احادیث شیعه

برترين مردم نزد خدا

بـى گـمـان ، در پـيـشـگـاه خـداونـد بـرتـريـن مـردم كـسـى بـاشـد كـه به اجراى حق بيشتر از بـاطـل دل بـسـپـارد، هـر چـنـد كـه اجـراى حـق بـراى او كـاسـتـى بـخـش و زيـان آور و باطل برايش فزاينده و سودآور باشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

أَلْعَبْدُ حُرٌّ ما قَنَعَ، أَلْحُرُّ عَبْدٌ ماطَمَعَ؛

بنده اگر قناعت كند، «آزاد» است، آزاد، اگر طمع داشته باشد «برده» است!

غررالحكم: ج1 ،ص113

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462