کتابخانه احادیث شیعه

زمان شناسى

... و بـدانـيـد ـ خـدا رحمتتان كند ـ در زمانى قرار گرفته ايد كه گوينده حق كم است و زبان از گـفـتـار راست عاجز و حق جويان خوار و ذليل . نه كوچكشان به بزرگشان احترام مى كنند و نه ثروتمندشان به مستمندانشان يارى مى رسانند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462