کتابخانه احادیث شیعه

مى گسارى

پيامبر صلي الله عليه و آله : مى گُسارى ، ريشه زشتى ها و گناهان بزرگ است .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله : مى گُسارى ، ريشه پليدى هاست .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله : تمام بدى ها در يك خانه جمع شده و كليد آن ، مى گسارى است .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله : آن كه شب را به مستى بگذرانَد ، شب را عروسِ شيطان بوده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند ، واجب كرد : ... ترك مى گسارى را براى حفظ عقل .
نمایش منبع
حدیث روز 

فاطمه زهرا عليهاالسلام :

مَن أصعَدَ إلى اللّه‏ِ خالصَ عبادَتِهِ أهبَطَ اللّه‏ُ عزّوجلّ له أفضَلَ مَصلَحَتِه

هر كه عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عز و جل بهترين چيزى را كه به صلاح اوست برايش فرو فرستد

تنبيه الخواطر : ج2 ، ص108

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3464