کتابخانه احادیث شیعه

حسادت

امام على عليه السلام : حسادت ، مَركب رنج و عذاب است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : حسادت ، زندانى كردن روح است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : حسادت ، جز زيان و خشم ، دستاوردى ندارد . حسادت ، دل را سست و تن را بيمار مى كند . بدترين چيزى كه قلب آدمى احساس مى كند ، حسادت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : حسود ، هميشه بيمار است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : حسود ، هميشه بيمار [و رنجور] است ، گرچه جسمش سالم باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : حسود ، به آقايى نمى رسد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بى توجّهى حسودان نسبت به سلامت خود ، شگفت آور است!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : حسود ، دوستى اش را در سخن ، آشكار مى كند و كينه اش را در رفتارش پنهان مى سازد . او به ظاهر ، نامِ دوست بر خود دارد و در حقيقت ، خصلت دشمن را .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نتيجه حسادت ، بدبختى دنيا و آخرت است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : لقمان به فرزندش گفت : حسود ، سه نشانه دارد : پشت سر ، بدگويى مى كند؛ در حضور ، چاپلوسى مى نمايد؛ و در گرفتارى ها شادى مى كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : حسود به خود زيان مى رساند ، پيش از آن كه به شخص مورد حسادت ، زيان رسانَد ، مانند شيطان كه با حسادتش براى خود ، نفرين بر جاى گذاشت و براى آدم ، برگزيده شدن را .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461