کتابخانه احادیث شیعه

نكوهش بيكارى

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، انسان سالم و بيكار را كه نه به كار دنيا مشغول است و نه به كار آخرت ، دشمن مى دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر كارْ مشقّت بار است ، بيكارى پيوسته ، مايه تباهى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : دل بيكار ، بدى را جستجو مى كند و دست بيكار ، به سوى گناه كشيده مى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : آن كه در كارِ طهارت و نماز ، كاهل باشد ، در او خيرى براى آخرتش نيست و آن كه در آنچه زندگى اش را سر و سامان مى دهد ، كاهل است ، در او خيرى براى دنيايش نيست .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند عز و جل ، خواب بسيار و بيكارى فراوان را دشمن مى دارد .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از عُمر بن يزيد ـ : به امام صادق عليه السلام گفتم كه مردى مى گويد : در خانه مى نشينم ، نماز مى خوانم ، روزه مى گيرم و پروردگارم را عبادت مى كنم و روزى ام خواهد رسيد .
فرمود : «اين شخص ، يكى از سه نفرى است كه دعايشان مستجاب نمى گردد» .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از اسباط بن سالم ـ : بر امام صادق عليه السلام وارد شدم . درباره عمر بن مسلم از ما پرسيد كه چه مى كند .
گفتم : مرد صالحى است؛ ولى تجارت را رها كرده است .
امام صادق عليه السلام سه مرتبه فرمود : «اين ، رفتارِ شيطان است . آيا نمى داند كه پيامبر صلي الله عليه و آلهكاروانى را كه از شام مى آمد ، خريد و [پس از فروش ،] با سود آن ، بدهكارى اش را پرداخت و ميان خويشاوندان ، تقسيم كرد؟» .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از زراره ـ : مردى نزد امام صادق عليه السلام آمد و گفت : نمى توانم كارى با دستم انجام دهم و تجارت هم بَلَد نيستم . من مردى محروم و نيازمندم .
امام صادق عليه السلام فرمود : «كار كن و بر روى سرت بار ببر و از مردم ، بى نياز شو» .
نمایش منبع
تحف العقول ـ به نقل از مفضّل بن عمر ـ : از كار دنيا براى آخرت ، كمك بگيريد . به راستى شنيدم كه امام صادق عليه السلام مى فرمود : «از دنيا براى آخرت ، كمك بگيريد و سربارِ مردم نباشيد» .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : خداوند عز و جل بنده پُرخواب و بيكار را دشمن مى دارد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461