کتابخانه احادیث شیعه

ج ـ زن پسنديده

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : با دخترانِ جوان ازدواج كنيد؛ زيرا آنان ، خوش اخلاق ترند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : با زنان به خاطر چهار خصلت ، ازدواج مى شود : ثروت ، ديندارى ، زيبايى ، و اصل و نسب . برتو باد زن ديندار!
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هركس با زنى فقط براى زيبايى اش ازدواج كند ، آنچه دوست مى دارد ، در او نخواهد يافت و هر كس با زنى فقط براى ثروتش ازدواج كند ، خداوند ، او را به خود ، وا مى گذارد . پس بر شما باد زنانِ ديندار!
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هركس با زنى به خاطر ثروت حلال ، ازدواج كند ، ليكن قصدش فخرفروشى و رياكارى باشد ، خداوند عز و جل ، جز بر خوارى و زبونى اش نمى افزايد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : [باكسانى] از دامان شايسته ازدواج كنيد؛ چرا كه اصل و نسب ، تأثيرگذار است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : براى فرزندانتان [مادر شايسته] انتخاب كنيد؛ زيرا زنان ، شبيه برادران و خواهران خود ، فرزند به دنيا مى آورند .
د ـ ازدواج فاميلى
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : با غريبه ازدواج كنيد [ ، نه با خويشاوندان] تا فرزندانتان نحيف (لاغر / ناتوان) نشوند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : با خويشاوندان بسيار نزديك ، ازدواج نكنيد ؛ زيرا فرزند ، نحيف به دنيا مى آيد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام : :

اِنَّ مَعَ اْلاِسْرافِ قِلَّةُ الْبَرَكَةِ؛

همانا اسراف با كمى بركت همراه است.

وسائل الشيعه: ج 15، ص 261

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469