کتابخانه احادیث شیعه

كار

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : به دست آوردن [روزى ]حلال ، بر هر زن و مرد مسلمان ، واجب است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آن كه كار كند ، نيرويش افزون گردد ، و آن كه در كار كوتاهى كند ، سستى اش افزون گردد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : امير مؤمنان ، از خانه بيرون مى رفت و با خود ، هسته خرما حمل مى كرد . به وى گفته شد : اى ابو الحسن! اينها چيست؟
مى فرمود : «إن شاءاللّه ، درخت خرماست!» .
آنها را مى كاشت و هيچ يك خطا نمى رفت .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از ابو عمرو شيبانى ـ : امام صادق عليه السلام را ديدم در حالى كه بيلى در دست و لباسى خشن بر تن داشت و در باغچه خانه اش كار مى كرد و از پشتش عرق مى ريخت . به او گفتم : جانم فدايت! بيل را به من بده تا كار را انجام دهم .
فرمود : «من دوست مى دارم آدمى در راه تأمين هزينه زندگى ، در گرماى خورشيد ، رنج ببرد» .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از عبد الأعلى (وابسته آل سام) ـ : در يك روز گرم تابستانى ، در يكى از راه هاى مدينه به امام صادق عليه السلام برخوردم . گفتم : جانم فدايت! [با توجّه به] منزلت شما نزد خداوند عز و جل و نسبت شما با پيامبرخدا ، باز هم در چنين روزى خود را به زحمت مى اندازى؟
فرمود : «اى عبد الأعلى! در جستجوى روزى بيرون آمدم تا از امثال تو بى نياز گردم» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : آن كه از كسبِ روزى حيا نكند ، هزينه اش آسان و خاطرش آسوده و خانواده اش در رفاه خواهد بود .
نمایش منبع
الكافى به نقل از على بن ابى حمزه ـ : ابو الحسن [امام كاظم] عليه السلام را ديدم كه در زمينى كار مى كرد و پاهايش از عَرَق ، خيس شده بود . گفتم : جانم فدايت! مردان (كارگران) كجايند؟
فرمود : «اى على! كسى كه از من و پدرم بهتر بود ، در زمينش با دستانِ خود ، كار مى كرد» .
گفتم : او كيست؟
فرمود : «پيامبر صلي الله عليه و آله ، امير مؤمنان و پدرانم . همه آنان ، با دستان خود ، كار مى كردند و اين ، شيوه پيامبران ، رسولان ، جانشينان آنها و صالحان است» .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461