کتابخانه احادیث شیعه

بهترين دوستان

پيامبر صلي الله عليه و آله : بهترينِ برادران ، ياور بر كارهاى آخرتى است .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله : بهترين برادرت ، كسى است كه بر فرمانبرى از خداوند ، تو را يارى رساند و از گناهان ، باز دارد و تو را به خشنودى خداوند ، وا دارد .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله : بهترين برادر شما ، كسى است كه عيبتان را به شما هديه كند .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله ـ وقتى از ايشان پرسيده شد : ـ اى پيامبر خدا! بهترين همنشين كيست؟ : آن كه ديدنش شما را به ياد خدا بيندازد ، و سخنش بر دانش شما بيفزايد ، و رفتارش شما را به ياد قيامت ، وا دارد .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله : همراهان عيسى عليه السلام به وى گفتند : اى روح خدا! با چه كسى همنشينى كنيم؟
فرمود : «آن كه ديدنش شما را به ياد خدا اندازد ، و سخنش بر دانش شما بيفزايد ، و رفتارش شما را به سوى آخرت بكشانَد» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين برادر كسى است كه ساختگى خيرخواهى نكند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادر ، كسى است كه دوستى اش براى خدا باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر چيزى تازه اش بهتر است ؛ ولى بهترينِ برادران ، قديمى ترين آنهاست .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : از كسى كه تو را به گريه مى اندازد ، ولى خيرخواه توست ، پيروى كن و از كسى كه تو را مى خنداند ، ولى با تو نيرنگ مى كند ، پيروى منما .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ خطاب به مردى ـ : بر تو باد دوستانِ قديمى ، حديث و بپرهيز از هر دوست جديدى كه هيچ پيمان و امانتدارى و پايبندى اى ندارد و حتى از مورد اعتمادترينِ مردم نيز پرهيز داشته باش كه مردم ، دشمن نعمت هايند .
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام : بهترين برادر تو ، آن است كه گناهت (بدى ات نسبت به او) را فراموش كند و خوبى ات را نسبت به او به ياد داشته باشد .
نمایش منبع
الإخوان ـ به نقل از حسن [بصرى] ـ : به پيامبر گفتند : اى پيامبر خدا! بهترينِ ياران ، كيان اند؟
فرمود : «دوستى كه هر گاه به ياد خدا بودى ، يارى ات كند و هر گاه خدا را فراموش كردى ، به يادت آورد» .
گفتند : اى پيامبر خدا! ما را بر بهترينِ خودمان ، راهنمايى فرما تا آنان را به همنشينى و دوستى برگزينيم .
فرمود : «بلى! آنان كه وقتى ديده مى شوند ، خداوندْ ياد گردد» .
نمایش منبع
حدیث روز

امام حسین علیه السلام : :

يا بُنَىَّ اِيّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لايَجِدُ عَلَيْكَ ناصِراً اِلاَّ اللّه‏َ؛

فرزندم! بپرهـيز از سـتم بر كسى كه غير از خدا ياورى در مقابل تو ندارد.

اعيان الشيعة: ج1، ص620

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469