کتابخانه احادیث شیعه

افتخار خداوند به عبادت جوان

پيامبر صلي الله عليه و آله : خداوند بزرگ ، به جوان عبادت پيشه ، نزد فرشتگان افتخار مى كند ، در حالى كه مى فرمايد : «بنده ام را بنگريد . براى من ، خواسته هاى نفْس خود را كنار نهاده است» .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله : هيچ جوانى خوشى هاى دنيا و سرگرمى هاى آن را كنار ننهاد و در جوانى به استقبال بندگى خدا نرفت ، مگر آن كه خداوند به وى ، پاداش 72 صدّيق حديث بخشيد . آن گاه فرمود : «خداوند بزرگ [خطاب به وى] مى فرمايد : «اى جوان رها كننده شهوت به خاطر من ، و سپرى كننده جوانى اش براى من! تو در پيشگاه من ، مانند برخى فرشتگانى» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : به راستى كه دوست داشتنى ترينِ آفريدگان نزد خداوند ، جوانِ كم سال و خوش سيمايى است كه جوانى و زيبايى اش را در راه فرمانبرى از خداوند بزرگ ، قرار داده است؛ آن كه خداوند بزرگ به وى نزد فرشتگان افتخار مى كند و مى فرمايد : «اين ، بنده حقيقى من است» .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469