کتابخانه احادیث شیعه

عزّت

امام على عليه السلام : خود را از پستى بركنار دار ، گرچه تو را به خواسته هايت برساند؛ چرا كه نمى توانى بهاىِ دين و آبرويى را كه مى پردازى به دست آورى ، گرچه [دستاوردت] به ظاهر ، بزرگ باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خود را از هر پستى اى بركنار دار ، گرچه تو را به خواسته هايت برساند؛ چرا كه در برابر آنچه از خود مى پردازى ، چيزى به دست نخواهى آورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مُردن ، آرى! و تن به پستى دادن ، نه! و به اندك ساختن ، آرى! و به اين و آن متوسّل شدن ، نه!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به اندك ساختن آرى! و خوارى ، نه!
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كس عزّت و آقايىِ بدون تبار ، و بى نيازىِ بدون ثروت ، و هيبتِ بدون قدرت (سلطنت) مى خواهد ، مى بايد خود را از خوارىِ نافرمانى خدا ، به عزّتِ پيروى از او بكشاند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469