کتابخانه احادیث شیعه

ژرف انديشى در دين

پيامبر صلي الله عليه و آله : هر چيزى را ستونى است و ستون اين دين ، فهم (آگاهى ژرف) است .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام : اگر جوانى از جوانان شيعه را بيابم كه در پىِ كسب آگاهى دينى نيست ، او را ادب مى كنم .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ همواره مى فرمود ـ : آگاهى دينى كسب كنيد ، و گرنه ، باديه نشينانى [نادان] خواهيد بود .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : اگر جوانى از جوانان شيعه را بيابم كه در پىِ كسب آگاهى دينى نيست ، او را تنبيه مى كنم .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : اگر جوانى را از شيعيانمان بيابم كه درپى كسب آگاهى دينى نيست ، او را نيكو ادب مى كنم .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : جوانان را با حديث (معارف دينى) دريابيد ، پيش از آن كه مُرجِئه حديث [يا ديگر گروه هاى انحرافى ]بر شما پيشى گيرند و به سوى آنان بروند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دوست ندارم جوانان شما را ببينم ، مگر در دو حالت : دانشمند يا دانشجو . اگر [جوانى] چنين نكند ، كوتاهى كرده و اگر كوتاهى كند ، تباه ساخته است و اگر تباه سازد ، گناه كرده است و اگر گناه كند ، سوگند به آن كه محمّد را به حق به پيامبرى برانگيخت ، دوزخ نشين خواهد شد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام رضا علیه السلام : :

اِجْعَلُوا لِأَنْفُسِكُمْ حَظّا مِنَ الدُّنْيا، بِاِعْطائِها ما تَشْتَهى مِنَ الْحَلالِ وَ مالَمْ يَنَلِ المُرُوَّةَ وَ لاسَرَفَ فيهِ، وَ اسْتَعينوُا بِذلِكَ عَلى اُمُورِ الدّينِ؛

براى خودتـان بهره ‏اى از دنيـا قرار دهـيد، به اينكه خواسته‏ هاى دل را از حلال به آن بدهيد، تا حدّى كه مروّت را از بين نبرد و اسراف در آن نباشد، و بدين وسيله، بر كارهاى دين، كمك بجوييد.

فقه الرضا عليه‏ السلام، ص 337

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461