کتابخانه احادیث شیعه

نقش جوانى در آموزش

پيامبر صلي الله عليه و آله : آن كه در جوانى اش بياموزد ، آموخته اش مانند نقش بر سنگ است و آن كه در بزرگ سالى بياموزد ، مانند نوشتن بر روى آب باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : علم را در كَمْ سالى بياموزيد ، تا در بزرگ سالى بدان بزرگى كنيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آن كه در كَمْ سالى ، خود را [براى تحصيل دانش و فضيلت ]به كوشش وادار نسازد ، در بزرگ سالى به برترى(فضل) نمى رسد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : جوانان را به مباحثه و جدال [علمى] ، و ميان سالان را به انديشيدن ، و پيران را به سكوت ، فرمان دهيد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : پدرم زين العابدين عليه السلام ، هر گاه به جوانانى كه دانش مى اندوختند ، مى نگريست ، آنان را به خود نزديك مى كرد و مى فرمود : «آفرين بر شما كه امانت هاى [مردم براى آموختن] دانشيد و به زودى شما كم سالان جامعه ، بزرگان جامعه اى ديگر مى شويد» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دوست ندارم جوانانِ شما را جز در دو حالت ببينم : دانشمند يا دانشجو . اگر [جوانى] چنين نكند ، كوتاهى كرده و اگر كوتاهى كرد ، تباه ساخته و اگر تباه ساخت ، گناه كرده است و اگر گناه كند ، سوگند به آن كه محمّد صلي الله عليه و آله را به حق برانگيخت ، دوزخ نشين خواهد شد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

خِلطَةُ أبناءِ الدُّنيا تَشينُ الدِّينَ، و تُضعِفُ اليَقينَ؛

معاشرت با دنياپرستان دين را عيبناك و يقين را سست مى‏ كند.

غرر الحكم : ح5072

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459