کتابخانه احادیث شیعه

هديه كردن عيب

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بهترين برادرانِ شما ، كسى است كه عيب هايتان را به شما هديه دهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مؤمن ، آينه مؤمن است ؛ چرا كه در آن مى نِگرد و نيازش را برطرف مى كند و حالش را زيبا مى سازد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ميوه برادرى ، نگهداشت در پشتِ سر و هديه كردنِ عيب است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس عيب تو را برايت آشكار كرد ، او دوست توست .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دوست داشتنى ترينِ دوستان من ، كسى است كه عيب هايم را به من هديه دهد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه ‏السلام :

لَيسَ الحِميةُ أن ‏تَدَعَ الشيءَ أصلاً لاتَأكُلَهُ، ولكنَّ الحِميَةَ أن تَأكُلَ مِنَ الشيءِ وتُخَفِّفَ؛

پرهيز اين نيست كه چيزى را اصلاً نخورى، بلكه پرهيز آن است كه از هر چيزى سبُك بخورى.

کافی : ج8 ، ص291 ، ح443

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465