کتابخانه احادیث شیعه

خيرخواهى

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر يك از شما بايد براى برادرش خيرخواهى كند ، همان گونه كه براى خودش خيرخواهى مى كند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : مؤمن ، برادر مؤمن است ؛ در هر حالى از خيرخواهى براى او فروگذارى نمى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خيرخواهى ات را براى دوستت ، يارى ات را براى آشنايانت و خوش رويى ات را براى همه مردم ، نثار كن .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خيرخواهى محبت را به ثمر مى رساند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سرشت مؤمن خيرخواهى است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام رضا علیه السلام : :

اِجْعَلُوا لِأَنْفُسِكُمْ حَظّا مِنَ الدُّنْيا، بِاِعْطائِها ما تَشْتَهى مِنَ الْحَلالِ وَ مالَمْ يَنَلِ المُرُوَّةَ وَ لاسَرَفَ فيهِ، وَ اسْتَعينوُا بِذلِكَ عَلى اُمُورِ الدّينِ؛

براى خودتـان بهره ‏اى از دنيـا قرار دهـيد، به اينكه خواسته‏ هاى دل را از حلال به آن بدهيد، تا حدّى كه مروّت را از بين نبرد و اسراف در آن نباشد، و بدين وسيله، بر كارهاى دين، كمك بجوييد.

فقه الرضا عليه‏ السلام، ص 337

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461