کتابخانه احادیث شیعه

به نيكى ياد كردن

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : مؤمن ، برادر مؤمن است ؛ وقتى حاضر نباشد، در نبودنش او را پاسدارى مى كند و تباهى را از او باز مى دارد . مؤمن ، آينه مؤمن است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : مؤمن ، آينه برادر مؤمن خود است ؛ وقتى حاضر نباشد ، خير خواه اوست . و آن گاه كه هست ، آنچه را ناخوشايند است ، از او مى زدايد و در مجلس براى او جا باز مى كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : وقتى برادرتان نزد شما نبود ، از او به بهترين شكلى ياد كنيد كه دوست مى داريد وقتى شما نزد او نيستيد ، از شما آن گونه ياد شود .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465