کتابخانه احادیث شیعه

يارى كردن

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : كسى كه بتواند و برادر مسلمانش را يارى دهد ، خداوند ، در دنيا و آخرت ، او را يارى مى دهد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، در كار كمك به بنده است تا وقتى كه بنده ، در كار كمك به برادرش باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه دوستى بِرويَد ، هميارى و همكارى واجب مى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هيچ مؤمنى نيست كه برادرش را تنها بگذارد ، در حالى كه مى تواند او را يارى دهد ، مگر آن كه خداوند ، در دنيا و آخرت ، او را بى ياور خواهد ساخت .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465