کتابخانه احادیث شیعه

وفا به وعده

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : كودكان را دوست بداريد و با آنان ، مهربان باشيد و هرگاه چيزى را به آنان وعده داديد ، بدان وفا كنيد ؛ زيرا آنان ، باورى جز اين ندارند كه شما روزىِ آنها را مى دهيد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر گاه يكى از شما به كودكش وعده داد ، بايد بدان عمل كند .
نمایش منبع
السنن الكبرى ـ به نقل از عبد اللّه بن عامر بن ربيعه ـ : پيامبر خدا به خانه ما آمد و من ، در حالى كه كودكى خردسال بودم ، رفتم تا بازى كنم . از اين رو ، مادرم به من گفت : اى عبد اللّه ! بيا چيزى به تو بدهم .
پيامبر خدا فرمود : «چه مى خواهى به او بدهى ؟»
گفت : مى خواهم به او خرما بدهم .
فرمود : «آگاه باش كه اگر چنين نكنى ، براى تو دروغى نوشته مى شود» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دروغ ، چه جدّى و چه شوخى ، درست نيست و نيز اين كه كسى از شما به كودكش وعده بدهد و به آن وفا نكند ؛ چرا كه دروغ ، [انسان را ]به افسارْ گسيختگى مى كشانَد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : هرگاه به كودكان وعده داديد ، بدان وفا كنيد ؛ چرا كه آنان بر اين باورند كه شما روزى شان را مى دهيد . بى گمان ، خداوند عز و جل آن گونه كه به خاطر زنان و كودكان خشمگين مى شود ، براى چيز ديگرى خشم نمى گيرد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461