کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

تشويق به دوستى فرزندان و دلسوزى به آنان

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر كس فرزندش را ببوسد ، خداوند عز و جل براى او حسنه مى نويسد و كسى كه او را شاد كند ، خداوند ، روز قيامت او را شاد مى سازد و كسى كه قرآن به او بياموزد ، پدر و مادرش فراخوانده شده و دو لباس بر آنان پوشيده مى شود كه از نور آن ، چهره هاى بهشتيان نورانى مى گردد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اگر كسى كودك گريانش را خشنود كند تا آرام گيرد ، خداوند عز و جلآن قدر از نعمت هاى بهشت به او عطا مى كند تا خشنود شود .
نمایش منبع
الطبقات الكبرى ـ به نقل از معاوية بن قرّه ، از عمويش ـ : او هماره با فرزند خردسالش نزد پيامبر خدا مى آمد و او را مقابل ايشان مى نشانْد . پيامبر صلي الله عليه و آله به وى فرمود : «آيا او را دوست دارى؟» . گفت : بله ، بسيار زياد .
سپس آن پسر درگذشت پيامبر صلي الله عليه و آله به او فرمود : «گويى بر [مرگ ]او اندوهگين شده اى ؟» .
گفت : آرى .
فرمود : «آيا خرسند نمى شوى كه وقتى خداوند ، تو را وارد بهشت مى سازد ، او را بر درِ يكى از درهاى بهشت بيابى كه آن را برايت مى گشايد ؟» . گفت : آرى .
فرمود : «همانا به خواست خدا ، تو اين گونه خواهى بود» .
نمایش منبع
تاريخ دمشق ـ به نقل از واثلة بن اسقع ـ : پيامبر خدا بر عثمان بن مظمون وارد شد ، در حالى كه او كودك خردسالى را كه همراهش بود ، مى بوسيد . به وى فرمود : «آيا او را دوست دارى ، اى عثمان ؟» .
گفت : آرى ، به خدا ، اى پيامبر خدا! من او را دوست دارم .
فرمود : «آيا محبّتت را نسبت به او زياد كنم ؟» .
گفت : آرى ، پدرم و مادرم ، فداى تو باد !
فرمود : «كسى كه كودكى از نسلش را خشنود سازد تا اين كه او خرسند گردد ، خداوند ، روز قيامت ، او را خشنود مى سازد تا آن جا كه او خرسند گردد» .
نمایش منبع
حلية الأولياء ـ به نقل از اَنَس ـ : زنى كه دو كودك همراه خود داشت ، بر عايشه وارد شد . عايشه ، سه خرما به او داد . او به هر كدام ، يك دانه خرما داد . آنها خرماى خود را خوردند و سپس به مادرشان نگاه كردند . او خرما[ى باقى مانده ]را برداشت و دو نيم كرد . نيمى به اين و نيمى به آن داد .
پيامبر صلي الله عليه و آلهوارد شد و عايشه ، ماجرا را به ايشان خبر داد . پيامبر صلي الله عليه و آلهبه او فرمود : «چرا از اين كار ، به شگفت آمده اى ؟ همانا خداوند به خاطر رَحم او به دو كودكش بر او رحم نمود» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بدون ترديد ، خداوند بر بنده خود به خاطر شدّت محبّت به فرزندش ، رحم مى كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : موسى بن عمران عليه السلام گفت : پروردگارا ! كدام عمل ، نزد تو برترين است ؟
فرمود : «دوست داشتن كودكان ؛ چرا كه من ، آنان را بر توحيد خود سرشته ام . اگر آنان را بميرانم ، به رحمت خودم آنان را وارد بهشتم خواهم كرد» .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461