کتابخانه احادیث شیعه

الف ـ جداسازى بستر پسر و دختر

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بسترهاى پسر و پسر ، پسر و دختر ، و دختر و دختر را از ده سالگى از هم جدا كنيد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه كودكانتان به هفت سالگى رسيدند ، بسترهايشان را جدا كنيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كودك ، در هفت سالگى ، دندان هايش مى ريزد و در نُه سالگى به نماز وادار مى گردد و در ده سالگى ، بسترهايشان جدا مى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : پسران ، وقتى به ده سالگى رسيدند ، بسترشان از زنان ، جدا مى شود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461