کتابخانه احادیث شیعه

ز ـ بهداشت

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر كارى را چاره اى است و چاره تن درستى در دنيا ، چهار چيز است : كم سخن گفتن ، كم خفتن ، كم راه رفتن ، و كم خوردن .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : مادر همه داروها ، كم خورى است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : معده ، خانه همه دردهاست و پرهيز ، ريشه همه درمان ها .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ـ در پاسخ به اين پرسش كه [چرا ]در قرآن، هر دانشى جز دانش طب هست؟ ـ : هان! در قرآن ، آيه اى است كه همه طب را يك جا در خود ، گِردآورده است : «بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ زندگى را براى خوردن مخواه ؛ بلكه خوردن را براى زندگى بخواه .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ عاقل را بايسته است كه به هنگام شيرينىِ غذا ، تلخى دارو را نيز به ياد داشته باشد .
نمایش منبع
الخصال : اميرمؤمنان على بن ابى طالب عليه السلام به فرزند خود حسن عليه السلامفرمود : «پسرم! آيا تو را چهار نكته نياموزم كه به كمك آنها از طب ، بى نياز شوى؟» .
گفت : چرا ، اى امير مؤمنان!
فرمود : «بر سفره ننشين ، مگر آن هنگام كه گرسنه اى؛ و از سفره برنخيز ، مگر در حالى كه هنوز ، ميل خوردن دارى ؛ خوب بجو ؛ و به گاه خفتن ، خودت را بر خَلا حديث عرضه كن . اگر اين چهار نكته را به كار
بستى ، از طب ، بى نياز مى شوى» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كم خورى ، مانع بسيارى از بيمارى هاى جسم مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس در دل خود ، درخت علاقه به انواع غذاها را بكارد ، ميوه گونه هاى ناتن درستى را مى چيند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه بسا خوردنى كه مانع خوردن ها مى شود !
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

خِلطَةُ أبناءِ الدُّنيا تَشينُ الدِّينَ، و تُضعِفُ اليَقينَ؛

معاشرت با دنياپرستان دين را عيبناك و يقين را سست مى‏ كند.

غرر الحكم : ح5072

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459