کتابخانه احادیث شیعه

مسئوليت تعليم و تربيت

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بدانيد كه همه شما مسئوليد و همه شما نسبت به زيردستانش بازخواست مى شويد . فرمان رواى مردم ، مسئول مردم است و نسبت به زيردستانش بازخواست مى شود . مرد ، سرپرست خانواده است و نسبت به آنان ، بازخواست مى شود .
زن ، مسئول خانه شوهر و فرزندان اوست و در برابر آنان ، بازخواست مى شود . برده ، مسئول مال مالك خود است و در برابر آن ، مسئول است . پس بدانيد كه همه شما مسئوليد و همه تان در برابر زيردستان خود ، بازخواست مى شويد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بر پيشواست كه به مردمان تحت حكومتش ، حدود اسلام و ايمان را بياموزد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى مردم ! مرا بر شما حقّى است و شما را نيز بر من ، حقّى است . امّا حقّ شما بر من ، خيرخواهى براى شما ، افزايش ثروت هايتان و آموزش دادن به شماست تا در نادانى نمانيد ، و پرورش شماست ، تا آگاه شويد .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : و امّا حقّ فرزندت اين است كه بدانى او از توست و با خوب و بدش در دنيا ، منتسب به توست و بى گمان ، تو درباره
آنچه بر عهده ات است : خوب تربيت كردن او و او را به سوى خداوند عز و جلراهنمايى كردن و به فرمان بردارى از او (خداوند) يارى كردن ، مسئولى . پس در كار او ، همانند كسى عمل كن كه مى داند براى نيكى كردن به او پاداش مى گيرد و بر بدى كردن به او مجازات مى شود .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : و امّا حقّ فرزندت ، اين است كه بدانى او از توست و با خوب و بدش در دنيا منسوب به توست و تو درباره آنچه بر عهده ات است ، يعنى : خوب تربيت كردن او ، او را به سوى خداوند عز و جلراهنمايى كردن ، و در كار فرمان بردارى از خداوند در حقّ تو و خودش يارى كردن ، مسئولى و بر آن، هم پاداش مى گيرى و هم مجازات مى شوى . پس در كار [تربيت] او ، همانند كسى رفتار كن كه در اين دنيا با اثر نيكش در حقّ او كارش را مى آرايد و در آنچه ميان تو و پروردگارت است، به خاطر انجام دادن درستِ آن و نتيجه اى كه از آن مى گيرى، نزد او معذور است و نيرويى نيست جز از خدا .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

وَاعْلَمُوا أنَّ هذَا الْقُرْانَ هُوَ النّاصِحُ الَّذِى لا يَغُشُّ، وَالْهادِى الَّذِى لا يُضِلُّ؛

بدانيد كه اين قرآن خيرخواهى است كه خيانت نمى كند و رهبرى است كه گمراه نمى سازد.

نهج البلاغه : خ 176، ص 182

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3457