کتابخانه احادیث شیعه

ارزش دانش آموختن در كودكى

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : حكايت كسى كه در كودكى مى آموزد ، همانند نقش كَندن بر سنگ است و حكايت كسى كه در بزرگ سالى مى آموزد ، همانند كسى است كه بر آب مى نويسد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرزندانتان را به آموختن دانش ، امر كنيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس در خردسالى بپرسد ، در بزرگ سالى پاسخ مى دهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه در كودكى نياموزد ، در بزرگ سالى پيش نمى افتد .
نمایش منبع
سنن الدارمى ـ به نقل از شرحبيل بن سعد ـ : حسن عليه السلام فرزندانش و فرزندانِ برادرش را جمع كرد و فرمود : «اى فرزندان من و فرزندان برادرم! شما خردسالان اين نسليد و اميد است كه بزرگانِ نسلى ديگر باشيد . پس دانش بياموزيد . هر كس نمى تواند آن را روايت كند (/حفظ كند) ، پس حتما آن را بنويسد و در خانه اش بگذارد» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :

پسرانت را در كودكى به [آموختن] آداب ، تشويق كن/
تا در بزرگ سالى ، چشمان تو به آنان روشن شود .


و همانا حكايت آدابى كه آن را گِرد مى آورى/
در دوران كودكى ، همانند نقش كَنْدن بر سنگ است .


اينها گنجينه هايى اند كه ذخاير آن رشد مى كند/
و بر آنها از حوادث دگرگون كننده ، بيمى نيست .
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

مَن أحبَّ قَوماً حَشَرَهُ اللّه‏ُ فِى زُمرَتِهِم؛

هر كس گروهى را دوست بدارد، خدا او را در زمره آنان محشور خواهد كرد.

نهج الفصاحه: ص 609، ح 2986

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461