کتابخانه احادیث شیعه

احترام به درك شيرخوار

امام صادق عليه السلام : پيامبر خدا ، نماز ظهر و عصر را خواند و دو ركعت [آخر ]را سريع به جا آورد. [بعد از نماز ]مردم به ايشان گفتند : اى پيامبر خدا! در[باره ]نماز ، چيز تازه اى آمده است ؟
فرمود : «اين [سؤال ]به خاطر چيست ؟» .
گفتند : دو ركعت آخر را سريع خواندى .
فرمود : «آيا صداى گريه كودك را نشنيديد؟» .
نمایش منبع
مسند ابن حنبل ـ به نقل از عيسى بن عبد الرحمان ، از جدّش ـ : ما نزد پيامبر صلي الله عليه و آلهبوديم كه حسن بن على ، با حالت چهار دست و پا آمد تا اين كه روى سينه ايشان رفت و بول كرد . ما به سرعت حركت كرديم تا او را بگيريم كه پيامبر صلي الله عليه و آلهفرمود : «فرزندم ، فرزندم!» .
آن گاه ، آبى طلب كرد و بر آن ريخت .
نمایش منبع
مكارم الأخلاق : معمولاً نوزاد را نزد پيامبر خدا مى آوردند تا براى او ، دعا كند يا بر او نام بگذارد . ايشان ، او را مى گرفت و به جهت تكريم خانواده اش ، او را روى دامن خود مى گذاشت . گاهى كودك به ايشان بول مى كرد و برخى كسانى كه هنگام بول كردن او را مى ديدند ، فرياد مى كشيدند ؛ ولى ايشان مى فرمود : «بول كردن او را قطع نكنيد» .
از اين رو ، او را رها مى كردند تا بول او تمام شود . سپس ، دعا كردن براى او يا نام گذارى او را به پايان مى برد و خانواده اش را به خاطر فرزندشان خيلى خوش حال مى ساخت [ ، به گونه اى كه ]آنان مشاهده نمى كردند كه ايشان از بول كردن كودكشان ناراحت شده باشد .
سپس ، وقتى آنان مى رفتند ، لباس خود را مى شست .
نمایش منبع
مسند ابن حنبل ـ به نقل از عايشه ـ : معمولاً كودكان را نزد پيامبر خدا مى آوردند و ايشان ، برايشان دعا مى كرد . [يكبار ]كودكى را كه نزد ايشان آورده بودند ، به ايشان بول كرد . پيامبر خدا [فقط ]فرمود : «آبى بر آن بريزيد» .
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

مَن أحبَّ قَوماً حَشَرَهُ اللّه‏ُ فِى زُمرَتِهِم؛

هر كس گروهى را دوست بدارد، خدا او را در زمره آنان محشور خواهد كرد.

نهج الفصاحه: ص 609، ح 2986

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461