کتابخانه احادیث شیعه

تراشيدن سر

امام صادق عليه السلام ـ وقتى علّت تراشيدن سرِ نوزاد را از ايشان پرسيدند ـ : [به جهت] پاك كردن او از موى رَحِم .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از على بن جعفر ـ : از امام كاظم عليه السلام درباره نوزاد كه آيا پس از روز هفتم سرش تراشيده مى شود ، پرسيدم ؟
فرمود : «وقتى از هفت روز گذشت ، تراشيدن بر او نيست» .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465